Watervogeltelling

selectie van monitoringgebieden

Rosse Grutto's (foto: Menno Hornman)