Watervogeltelling

monitoringgebieden, ganzen en zwanentelling

Smienten (Foto: Peter Eekelder)