Watervogeltelling

monitoringgebieden, ganzen en zwanentelling

Scholeksters (Foto: Peter Eekelder)