Watervogels in Nederland in 2009/2010

In dit rapport worden de watervogeltellingen besproken die in Nederland werden uitgevoerd van juli 2009 tot en met juni 2010.

Document: 

Rap2012-02watervogelsLR.pdf

Rapportnummer: 

2012/02

Auteurs: 

Hornman, M., Hustings F., Koffijberg K., van Winden E., SOVON Ganzen- en Zwanenwerkgroep & Soldaat L.

Jaar van uitgave: 

2012

Uitgever: 

SOVON Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen

Publicatiemedium: 

Rapport Sovon

Publicatietaal: 

Nederlands