Watervogels in het Lauwersmeer in 2010/2011

Document: 

inv2011-23 lauwersmeer wavo.pdf

Rapportnummer: 

SOVON-inventarisatierapport 2011/23

Auteurs: 

Kleefstra R. , de Boer P. & Willems J.

Jaar van uitgave: 

2011

Uitgever: 

SOVON Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen

Publicatiemedium: 

Rapport Sovon

Soortgroep: 

Watervogels

Publicatietaal: 

Nederlands