Watervogels in de Zoete Rijkswateren in 1996/97

Meer informatie over de beschikbaarheid van deze publicatie via Jeroen van Zuylen

Rapportnummer: 

SOVON-monitoringrapport 1999/01, RIZA-rapport BM98-02

Auteurs: 

Voslamber B. & van Winden E. A. J.

Jaar van uitgave: 

1999

Uitgever: 

SOVON Vogelonderzoek Nederland, Beek-Ubbergen

Publicatiemedium: 

Rapport Sovon

Publicatietaal: 

Nederlands