Watervogels in de Zoete Rijkswateren in 1993/94

Meer informatie over de beschikbaarheid van deze publicatie via Jeroen van Zuylen

Rapportnummer: 

SOVON-monitoringrapport 96/01, RIZA-rapport BM95-15

Auteurs: 

Voslamber B. , van Roomen M. W. J. & van Winden E. A. J.

Jaar van uitgave: 

1996

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland, Beek-Ubbergen

Publicatiemedium: 

Rapport Sovon

Publicatietaal: 

Nederlands