Watervogels in de Nederlandse Waddenzee in 1997/98 en 1998/99

Meer informatie over de beschikbaarheid van deze publicatie via Jeroen van Zuylen

Rapportnummer: 

SOVON-monitoringrapport 2001/04

Auteurs: 

De Boer P. , Koks B. , van Roomen M. & van Winden E. A. J.

Jaar van uitgave: 

2001

Uitgever: 

SOVON Vogelonderzoek Nederland, Beek-Ubbergen

Publicatiemedium: 

Rapport Sovon

Publicatietaal: 

Nederlands