Watervogels in de grindgaten bij Weurt (Gld) in winter 2008/09

In bijgaande PDF treft u geen stippenkaarten aan; voor verdere informatie neem contact op met Petra Verburg (Petra.verburg@sovon.nl).

Document: 

Inv_2009_10_Weurt ZK.pdf

Rapportnummer: 

SOVON-inventarisatierapport 2009/10

Auteurs: 

Klaassen O.

Jaar van uitgave: 

2009

Uitgever: 

SOVON Vogelonderzoek Nederland, Beek-Ubbergen

Publicatiemedium: 

Rapport Sovon

Soortgroep: 

Watervogels

Publicatietaal: 

Nederlands