Watervogelrapport 2007/08: webbijlagen. Mon 2009-02.

Dit bijlagendocument hoort bij het rapport ‘Watervogels in Nederland in 2007/08’ (SOVON- monitoringrapport 2009/02 en Waterdienst Rapport 2009.020) en bevat de bijlagen 6 t/m 10 van dat rapport. De bijlagen 1 t/m 5 zijn opgenomen in de gedrukte versie van het rapport.

De wijze van citeren van dit bijlagendocument is gelijk aan dat van het rapport:
Hustings F., Koffijberg K., van Winden E., van Roomen M., SOVON Ganzen- en Zwanenwerkgroep & Soldaat L. 2009. Watervogels in Nederland in 2007/08. SOVON-monitoringrapport 2009/02 en Waterdienst Rapport 2009.020. SOVON Vogelonderzoek Nederland, Beek-Ubbergen.

Document: 

Watervogels in Nederland 200708_bijlagen_rap2009_02.pdf

Auteurs: 

Hustings F., Koffijberg K., van Winden E. & van Roomen M.

Jaar van uitgave: 

2009

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen

Publicatiemedium: 

Rapport Sovon

Publicatietaal: 

Nederlands