Watervogelcursus

Foto: Albert de Jong

Een watervogeltelling uitvoeren is niet altijd een eenvoudige klus. Daarom biedt Sovon de watervogelcursus aan: door middel van een theorieavond en een praktijkochtend leer je zelfstandig een watervogeltelling uit te voeren en je resultaten in te voeren op de website. 

Inhoud

Tijdens een avond en een praktijkochtend worden de fijne kneepjes van het watervogelvak geleerd. De avond bestaat uit een introductie van het telproject watervogeltellingen, zoveel mogelijk afgestemd op de regio waar de cursus gegeven wordt. Aansluitend wordt ingegaan op de  vraag hoe je een gebied moet tellen, of dit nu een waterplas of getijdegebied is. Desgewenst wordt er ingezoomd op de soortherkenning van de belangrijkste watervogels en op de telmethodiek. Met behulp van een reeks teloefeningen leren cursisten zelf grotere aantallen teschatten. Het digitaal invoeren van de telling via de website komt eveneens aan bod. Tijdens het praktijkdeel wordt er vervolgens geoefend met het zelfstandig uitvoeren van een telling. Tenslotte wekt leren in de prakijk het beste.

Doel

Cursisten motiveren om te starten met een midwintertelling, die als opstap kan dienen naar bijvoorbeeld een hoogwatertelling of frequentere watervogeltelling.

Doelgroep

Vogelaars die de algemeenste watervogels kunnen herkennen. Ervaring met het tellen van grote groepen vogels is een pré.

Omvang

1 theorieavond en 1 praktijkochtend

Cursusleider(s)

Jan-Willem Vergeer

Jan Schoppers