Wat vindt Sovon van het rapen van kievitseieren in Friesland?

Sovon neemt geen stelling in wat betreft het rapen van kievitseieren. Als onafhankelijke en objectieve onderzoeksorganisatie beperken we ons tot het monitoren en verder onderzoeken van de kievitenpopulatie. De kennis die we verzamelen stellen we voor iedereen beschikbaar in rapporten, artikelen en andere publicaties  en zijn raadpleegbaar via onze website. De belangen van vogels worden in Nederland behartigd door Vogelbescherming Nederland en andere beschermingsorganisaties. Dit doen zij onder andere op basis van de informatie van Sovon (science-based conservation).