Wat je met rust laat, kan groeien. Het Fochteloërveen

€19.95incl. btw

De titel vat de belangrijkste boodschap van dit fraai met veel kleurenfoto’s uitgevoerde boek samen. In 50 paragrafen worden vrijwel alle aspecten van landschap en (avi) fauna van het laatste stukje hoogveen op de Fries-Drentse grens uit de doeken gedaan. Uiteraard is er uitgebreid aandacht voor de broedende Kraanvogels (69 pagina’s), grotendeels in de vorm van een soms spannend vervolgverhaal. Maar ook Slangenarenden, Gladde slangen, Paapjes, Geoorde Futen, ganzen, Roodpootvalken, slaapplaatsen, Raven(swoud), braakballen etc. passeren de revue. Het boek staat vol feitelijke informatie, zoals foto’s en staafdiagrammen, en ervaringen. Tevens zijn er portretten met ervaringen en zielenroerselen van zes ‘bezetenen’ van het Fochteloërveen opgenomen. Rustverstoring van het veengebied door helikopters, luchtballonnen en lopende indringers, zoals sommige ‘soortenjagers’ en fotografen, wordt op diverse pagina’s aangestipt. Beide auteurs staan borg voor een wat eigenzinnig boek met veel vooral vogelkundige documentatie. Het straalt bezieling en passie uit.

Wat je met rust laat, kan groeien. Het Fochteloërveen is geschreven door Herman Feenstra en Harke Kuipers.

Sovon heeft de publicatie ondersteund middels een bijdrage uit het Rob Goldbach Publicatiefonds.