> Wat is het standpunt Sovon met betrekking tot de jagersvereniging?

De primaire taak van Sovon is om goede gegevens te leveren over de vogelstand en onderzoek te doen naar achterliggende oorzaken van veranderingen in trends. Daarbij hanteren we een belangrijke spelregel: onafhankelijkheid. Alleen dan zorgen we dat onze gegevens objectief en betrouwbaar zijn, zodat ze als basis kunnen dienen voor discussies over bijvoorbeeld landbouw en predatie.

Sovon is niet voor of tegen jacht. We koesteren namelijk onze onafhankelijke positie om de betrouwbaarheid van onze cijfers te kunnen garanderen. Dit leidt er toe dat onze informatie wordt gebruikt tot op het niveau van de Raad van State (zoals onlangs nog bij het besluit om afschot van Smienten te verbieden).

Aanwezigheid Landelijke Dag

In het najaar van 2018 ontstond er commotie over de aanmelding van de jagersvereniging als standhouder van de Landelijke Dag. Het aantal reacties van onze leden en vrijwilligers was dusdanig groot dat het besluit werd genomen om ze dat jaar geen standruimte te bieden. Lees meer over het besluit rondom de aanwezigheid van de jagersvereniging op de Landelijke Dag >

Sponsoring Vogelatlas

Tijdens het project Vogelatlas zijn we een open crowdfunding gestart, waarbij particulieren en organisaties een specifieke soort konden steunen. In totaal werden er 278 vogelsoorten gesponsord door 420 soortsponsoren. De jagersvereniging sponsorde twee soorten met elk een bedrag van 250 euro: de Patrijs en Fazant. Alle sponsoren zijn terug te vinden op Vogelatlas.nl. In geen enkel geval is er enige invloed geweest op de Vogelatlas van welke partij ook. Op de website Vogelatlas.nl is meer te lezen over de telmethode.

Meer achtergrondinformatie