Wat is het nut van een nacontrole?

> Wat is het nut van een nacontrole?

Nacontroles maken een nestkaart extra waardevol. Bij succesvolle legsels kan het informatie geven over het aantal uitgekomen eieren en/of het aantal uitgevlogen jongen. Bij nestblijvers treden bijvoorbeeld regelmatig nog aanzienlijke verliezen op na de datum waarop de jongen zijn geringd. Bij mislukte legsels geeft een controlebezoek vaak nog informatie over de oorzaak van het mislukken van het broedsel.