Wat doet Sovon als er wel om gegevens voor het ganzenbeleid wordt gevraagd?

We zullen die vraag overleggen met onze ledenraad. Ook zullen we ervoor waken dat het eventuele gebruik van onze gegevens op de juiste wijze gebeurt en zullen we gebruikers wijzen op eventuele onjuiste interpretaties.