Wat doet Sovon?

Antwoord: Sovon is een kenniscentrum dat gespecialiseerd is in aantallen, verspreiding en trends van alle Nederlandse vogels. Met landelijke telprojecten, gedragen door vrijwilligers, wordt deze kennis verzameld. Via toegepast onderzoek trachten we het hoe en waarom van gesignaleerde ontwikkelingen te verklaren. Zie ook http://www.sovon.nl/nl/content/beleid