Wat doet de Rode Wouw in Nederland?

Mark Zekhuis (Ecologist Landschap Overijssel)

Sinds 1976 werd de Rode Wouw een Nederlandse broedvogel. In de jaren '70 en '80 was het een zeer zeldzame broedvogel in Oost-Nederland maar daarna was het weer stil.

Vanaf 2010 is de Rode Wouw een jaarlijkse broedvogel en hij neemt nog steeds toe. De laatste jaren zitten we rond de tien paren. Ik heb de situatie in Overijssel en broedecologie nauwkeurig gevolgd en dankzij Stef van Rijn ken ik ook de Nederlandse situatie. De territoria liggen behoorlijk verspreid, veel broedplekken worden maar één keer gebruikt. Het broedsucces van die nesten is laag. Maar sommige plekken zijn meerdere jaren achter elkaar bezet en hebben juist een goede reproductie. Deze territoria worden vaak na jaren weer gebruikt. In Overijssel is een voorkeur voor landgoederen, qua landschapstypen zijn rivier- en beekdal en dekzandgebieden favoriet. Terwijl in België woelmuizen en jonge lijsters duidelijk het hoofdmenu vormen, is de prooilijst in Overijssel erg lang zonder duidelijke voorkeur. Er zijn natuurlijk bedreigingen, dus of het een blijvertje is?

Kijk op het Sovon YouTube-kanaal voor de trailer van zijn lezing.