Wat is de rol van Sovon bij de bestrijding van de Huiskraai?

> Wat is de rol van Sovon bij de bestrijding van de Huiskraai?

Sovon heeft in 2009 een rapport uitgebracht met daarin een risicoanalyse. Deze analyse is gebaseerd op een uitgebreide literatuurstudie. In 2012 is het aantal Huiskraaien opnieuw in kaart  gebracht, zie deze notitie van Sovon. We zijn niet betrokken bij het opstellen of uitvoeren van het beleid van deze beleidsmaatregel.