Wanneer kan ik het beste een nacontrole uitvoeren?

> Wanneer kan ik het beste een nacontrole uitvoeren?

Nacontroles leveren he meeste informatie op vlak na het uitkomen van de eieren (nestvlieders) of vlak na het uitvliegen van de jongen (nestblijvers). Bij succesvolle legsels kan het informatie geven over het aantal uitgekomen eieren en/of het aantal uitgevlogen jongen. Bij nestblijvers treden bijvoorbeeld regelmatig nog aanzienlijke verliezen op na de datum waarop de jongen zijn geringd. Bij mislukte legsels geeft een controlebezoek vaak nog informatie over de oorzaak van het mislukken van het broedsel.