Waarvoor worden broedstadia gebruikt?

> Waarvoor worden broedstadia gebruikt?

Broedstadia en de leeftijd van nestjongen worden bij alle analyses gebruikt. Bij broedsucces berekeningen worden ze gebruikt om te kijken in welk stadium het nest is en wanneer het nest is mislukt of uitgekomen. Bij legbegin berekeningen word aan de hand van de broedcodes teruggerekend wanneer het legsel is gestart. Om de legselgrootte te bepalen worden de codes gebruikt om alleen de legsels te selecteren die vroeg in het broedproces zijn gevonden. Bij laat gevonden legsel is de kans groot dat er al verliezen zijn opgetreden. Om dezelfde reden wil je voor het aantal uitgekomen jongen nesten selecteren die zo dicht mogelijk voor het uitvliegen nog bezocht zijn. Het noteren van broedstadia of de leeftijd van jongen is dus zeer nuttig.