Waarom zou ik nog voor Sovon tellen als mijn gegevens worden gebruikt voor slecht beleid?

> Waarom zou ik nog voor Sovon tellen als mijn gegevens worden gebruikt voor slecht beleid?

Het zou bijzonder jammer zijn als u stopt met tellen. Bedenk dat discussies over lastige vogelkwesties altijd gebaat zijn bij betrouwbare cijfers. Anders zouden belangengroeperingen vrij spel hebben.