Waarom wordt de taxonomische soortvolgorde niet altijd gevolgd

De gebruikte soortvolgorde, van het International Ornithological Committee (2017) wordt hier en daar geweld aangedaan. Zo staat de Grauwe Kiekendief (pag. 212) tussen Rode en Zwarte Wouw. Dat heeft louter een pragmatische reden, omdat het vormtechnisch af en toe schipperen was met soorten die 2 pagina's kregen dan wel 1 pagina. Met de bij de atlas gevoegde Bladwijzer of het Register (pag. 621-622) zijn alle soorten gemakkelijk terug te vinden.