Waarom wordt de Huiskraai bestreden?

> Waarom wordt de Huiskraai bestreden?

De Huiskraai wordt door de Rijksoverheid aangemerkt als invasieve exoot. Uit een uitgebreide literatuurstudie van Sovon is gebleken dat deze soort zich mogelijkerwijs kan ontwikkelen tot een plaag en inheemse vogelsoorten kan verdringen. De overheid wil deze ontwikkeling voorkomen door de Huiskraai te elimineren. Waarom Sovon daar niets tegen doet, leest u hier.