Waarom verschilt de systematische soortvolgorde in rapporten van Sovon van bijv. artikelen in Dutch Birding?

> Waarom verschilt de systematische soortvolgorde in rapporten van Sovon van bijv. artikelen in Dutch Birding?

De systematische volgorde waarin soorten worden behandeld in rapporten, boeken en tijdschriften is doorgaans op taxonomische gronden gestoeld, met de evolutionair gezien 'oudste soorten' eerst en de 'meest recente' het laatst. Lange tijd werd in Nederland de volgorde aangehouden van Voous (1977, 1980). Sindsdien is op grond van wetenschappelijk onderzoek (DNA) komen vast te staan dat de volgorde anders moet zijn. Moderne vogelgidsen beginnen daarom niet meer met duikers en futen, maar met zwanen, ganzen en eenden, om een voorbeeld te noemen. Sovon neemt de veranderde inzichten grotendeels over maar voert om pragmatische redenen een behoudende koers, conform het International Ornithological Committee (IOC) (zie ook deze toelichting). Hiermee wijken we af van de visie van bijvoorbeeld de Commissie Systematiek Nederlandse Avifauna (CSNA).