> Waarom verschilt de systematische soortvolgorde in rapporten van Sovon van bijv. artikelen in Dutch Birding?

De systematische volgorde waarin soorten worden behandeld in rapporten, boeken en tijdschriften is doorgaans op taxonomische gronden gestoeld, met de evolutionair gezien 'oudste soorten' eerst en de 'meest recente' het laatst. Lange tijd werd in Nederland de volgorde aangehouden die door prof.dr. K.H. Voous was vastgesteld (1977, 1980). Inmiddels is op grond van wetenschappelijk onderzoek (DNA) komen vast te staan dat de volgorde eigenlijk anders moet zijn. Moderne vogelgidsen beginnen daarom niet meer met de Duikers en Futen, maar met Zwanen, Ganzen en Eenden, om een voorbeeld te noemen. Dat Sovon dit lange tijd niet overnam, heeft een praktische oorzaak en vloeit voort uit de manier waarop databases zijn opgebouwd. Het is dus geen waardeoordeel over de 'nieuwe' systematische volgorde. Gaandeweg zal de 'nieuwe' volgorde worden ingevoerd, te beginnen met de watervogel- en broedvogelrapporten die in 2013 verschijnen.


Veranderingen in de soortvolgorde worden, net als veranderingen in naamgeving, vastgesteld door de Commissie Systematiek Nederlandse Avifauna (CSNA). De CSNA valt onder de verantwoordelijkheid van de Nederlandse Ornithologische Unie (NOU) en de Dutch Birding Association (DBA) maar is een onafhankelijke commissie. Publicaties vinden plaats in de tijdschriften Ardea en Dutch Birding.

Reactie toevoegen

Filtered HTML

  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Email addresses will be obfuscated in the page source to reduce the chances of being harvested by spammers.
  • Toegelaten HTML-tags: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.

Plain text

  • Geen HTML toegestaan.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.