Waarom staat mijn naam niet in het overzicht van tellers achterin de Vogelatlas, ik tel immers al jaren voor Sovon?

In het overzicht (pag. 632-637) staan alleen de namen van atlastellers. Personen dus die aan het atlasproject 2013-2015 hebben meegewerkt door een of meer atlasblokken te onderzoeken volgens de voorschriften in de handleiding. Om bijvoorbeeld landelijke schattingen te maken, trends te bepalen of soortenlijsten voor blokken te completeren, is dankbaar gebruik gemaakt van telgegevens uit andere projecten. Voorbeelden zijn de watervogeltellingen en het Broedvogel Monitoring Project (BMP). Daarbij zijn vele honderden tellers betrokken (hun namen staan achterin de jaarrapporten vermeld). We zijn ontzettend blij met hun waardevolle inzet, maar we konden niet al deze namen in de Vogelatlas opnemen.

Mochten er mensen zijn die wel degelijk aan de atlas hebben meegewerkt maar niet genoemd worden, dan spijt ons dat zeer.