Waarom staat de [Roodpootvalk, Krombekstrandloper…of een andere soort die alleen doortrekt] niet in de Vogelatlas?

De Vogelatlas beperkt zich, zoals de ondertitel aangeeft ('Broedvogels, wintervogels en 40 jaar verandering'), tot broedvogels en wintervogels. Dat zijn de soorten die tijdens de atlasperiode 2013-2015 werden onderzocht. Trekvogels die niet in Nederland broeden maar er wel in de winterperiode zijn gezien, staan in het boek (ook als het om zeldzaamheden ging). Zijn ze niet in de winter gezien, dan staan ze niet in het boek. Over hun voorkomen is op allerlei plekken informatie te vinden, bijvoorbeeld op de soortenpagina’s van sovon.nl of in het boek Avifauna van Nederland (deel 1 & 2).