Waarom mag de jagersvereniging komen op de Landelijke Dag van Sovon?

20-11-2018 | Onderstaand besluit is inmiddels heroverwogen. Lees meer over de jagersvereniging die niet naar de Landelijke Dag komt

14-11-2018 | Dit jaar is de jagersvereniging een van de ruim 75 standhouders op de Landelijke Dag. Dit leidt hier en daar tot opmerkingen. Graag lichten we hun aanwezigheid toe.

Sovon heeft de jagersvereniging niet actief uitgenodigd, zoals voor veel andere standhouders geldt. In de basis mag namelijk iedere organisatie zich aanmelden als standhouder, ook belangenpartijen zoals de Jagersvereniging. Dat wil niet zeggen dat we voor of tegen zijn. Sterker nog, we streven naar objectiviteit in al onze activiteiten, dus ook de Landelijke Dag.

Onze primaire taak is om goede gegevens te leveren over de vogelstand en onderzoek te doen naar achterliggende oorzaken van veranderingen in trends. Daarbij hanteren we een belangrijke spelregel: onafhankelijkheid. Alleen dan zorgen we dat onze gegevens objectief en betrouwbaar zijn, zodat ze als basis kunnen dienen voor discussies over bijvoorbeeld landbouw en predatie. We koesteren deze onafhankelijke positie om de betrouwbaarheid van onze cijfers te kunnen garanderen. Dit leidt er toe dat onze informatie wordt gebruikt tot op het niveau van de Raad van State (zoals onlangs nog bij het besluit om afschot van Smienten te verbieden).

Sovon heeft daarmee een maatschappelijke functie, waarbij uitsluiting van partijen niet passend is. In plaats daarvan bieden we ruimte voor dialoog, ook op de Landelijke Dag.

We realiseren ons echter wel dat de aanwezigheid van de jagersvereniging een gevoelig punt is. We hebben het daarom ook voorgelegd aan onze Ledenraad, het hoogste orgaan van de vereniging. Daar was de conclusie eveneens dat uitsluiting niet de oplossing is. Dan zouden we dat (als onafhankelijke partij) voor meerdere standhouders moeten doen.

Heb je vragen of opmerkingen over onze visie, dan kun je die delen met ons en de Ledenraad door een mail te sturen naar ledenraad@sovon.nl.
 

Meer achtergrondinformatie