Waarom doet Sovon niets tegen bepaald beleid?

> Waarom doet Sovon niets tegen bepaald beleid?

Wij verzamelen alleen gegevens. Het beleid wordt bepaald door de overheid en andere instanties. Als je het niet eens bent met dit beleid, kun je je bezwaren uiten bij hen en/of bij actiegroepen.