Jaar van de Patrijs

Waar zijn nog goede gebieden voor Patrijzen?

De eerste tellingen in het kader van het Jaar van de Patrijs zijn inmiddels uitgevoerd. In verband met het koude voorjaar is de telperiode verlengd tot en met 30 april.

Deze tellingen kunnen aan het licht brengen waar je nog goede patrijzengebieden hebt. Uit een literatuurstudie komt namelijk naar voren dat, om een levensvatbare populatie te herbergen, dichtheden van minimaal 5 tot 10 patrijzen per km2 nodig zijn. Waar zijn die nog in ons land te vinden?

Sterftegrens

Los daarvan mag de sterfte van volwassen vogels en kuikens niet boven een bepaalde grens uitkomen. Meer hierover, en ook andere onderwerpen, in een recent verschenen rapport waarin de kennis over de Patrijs nog eens wordt samengevat.