goudplevier (foto: Harvey van Diek)

Vorstgevoelige vogels talrijk?

Tot nu toe bleef de vorst dit najaar uit, op een enkele speldenprik na. Naar verwachting betekent dit dat vorstgevoelige watervogels momenteel relatief talrijk aanwezig zullen zijn.

Of dat ook echt zo is, zal blijken in komend weekend. Dan vindt weer de landelijke watervogeltelling plaats die van september t/m april halverwege de maand wordt uitgevoerd. We verwachten relatief hoge aantallen grondeleenden (o.a. Wintertaling, Slobeend) en vorstgevoelige steltlopers (o.a. Kievit, Goudplevier) en lage aantallen van soorten die normaliter pas na flinke vorst naar ons land komen (Grote Zaagbek, Nonnetje).

Maar, zoals wel vaker blijkt, verwachtingen komen ook bij vogeltellingen niet altijd uit. Dat is een extra stimulans om het veld in te gaan! De weersvoorspellingen zijn gelukkig redelijk.