Voordelen Digitale Nestkaart

ten opzichte van papieren kaarten
ten opzichte van Nestkaart Light
voor ringers
van online beschikbare gegevens

Voordelen ten opzichte van papieren nestkaarten

 • Snellere verwerking van de gegevens
  De data zijn direct beschikbaar.
 • Invoer door iemand met kennis van zaken
  Papieren nestkaarten worden vaak ingevoerd door vertoetsers die geen verstand hebben van vogels en de ingevoerde codes. Hierdoor ontstaan invoer- en interpretatiefouten. De Digitale Nestkaart wordt ingevoerd door de waarnemer zelf of iemand anders met soortkennis en die het Meetnet Nestkaarten kent.
 • Beheer over eigen gegevens
  De ingevoerde gegevens kunnen altijd worden opgezocht, aangepast, geanalyseerd en geëxporteerd voor gebruik in andere bestanden.
 • Meer invoermogelijkheden
  In de Digitale Nestkaart staan veel meer invoervelden dan op de papieren nestkaart.
 • Minder invoerwerk
  Alle nestgebonden gegevens, zoals locatie, coördinaten en habitat, kunnen worden overgenomen van eerder ingevoerde kaarten. De Digitale Nestkaart kan sommige gegevens ook automatisch invullen, met name de ringgegevens (o.a. ringcentale, ringnummers, ringdatum).
 • Invoer per bezoek
  In plaats van het invoeren per nestkaart kunnen de veldgegevens ook per bezoek worden ingevoerd. Dit kan de invoer drastisch versnellen.
 • Eenvoudig gegevens versturen naar Sovon
  De gegevens worden verstuurd via een webpagina die wordt aangeroepen vanuit de Digitale Nestkaart.
 • Nestlocaties eenvoudig aangeven
  Nestlocaties hoeven niet in een atlas opgezocht te worden. Alternatieven hiervoor zijn: aanwijzen op een kaart, opzoeken in een bestand (GPS of Google Earth) en overnemen van een eerder ingevoerde kaart.
 • Hogere kwaliteit van de gegevens
  Ingebouwde controles voorkomen dat er gegevens worden vergeten bij de invoer. Je wordt gewaarschuwd voor onmogelijke of onwaarschijnlijke gegevens.
 • Geen handgeschreven overzichten en dubbel ingevoerde gegevens meer
  Gegevens hoeven niet meer met de hand te worden ingevoerd. Het zelf samenvatten van gegevens, om die op te slaan in een eigen bestand, is niet meer nodig. In het programma zitten ruime exportmogelijkheden van zowel basisdata, helpbestanden als analysedata.
 • Google Earth kaart
  Het is mogelijk om van je nestkaarten een bestand te maken die te openen is in Google Earth.
 • Uitgebreide zoekmogelijkheden
  Er zijn meerdere zoekmogelijkheden ingebouwd om nestkaarten terug te zoeken (o.a. op locatie, ringnummers, kleurringcodes en informatie in opmerkingen)
 • Plannen van veldbezoeken
  Er is een bezoekenplanner waarmee op basis van ingevoerde bezoeken kan worden bepaald welke nesten op uitkomen staan of ringbare jongen bevatten. Er kan ook een tabel worden gemaakt met een overzicht van alle actieve nesten, met daarin de gegevens van het laatste bezoek.
 • Direct zelf analyseren
  Er zijn uitgebreide analyse mogelijkheden ingebouwd in de Digitale Nestkaart (o.a. legbegin, legselgrootte en uitgevlogen jongen). Papieren nestkaarten kunnen online worden geanalyseerd, maar de gegevens zijn pas op zijn vroegst een broedseizoen later beschikbaar. De online beschikbare analyses zijn minder uitgebreid dan de mogelijkheden in de Digitale Nestkaart.
 • Er kunnen foto's worden gekoppeld aan nestkaarten

 

Voordelen ten opzichte van online ingevoerde nestkaarten (Nestkaart Light)

 • Meer invoermogelijkheden
  In de Digitale Nestkaart staan veel meer invoervelden dan in de online invoer. Er is ook op meerdere plekken ruimte voor opmerkingen.
 • Invoeren en verwerken van ringgegevens
  In de Digitale Nestkaart kunnen ringggegevens en biometrie worden ingevoerd. Dit heeft meerdere voordelen ten opzichte van gescheiden verwerken van de ringgegevens in GRIEL. Zie hierover het stuk Voordelen voor ringers elders op deze pagina.
 • Gedetailleerdere invoer
  In de Digitale Nestkaart kunnen de waarnemingen per bezoek gedetailleerder worden doorgegeven omdat er meer keuzemogelijkheden zijn voor de broedstadia. Ook voor het uiteindelijke broedsucces zijn meer opties beschikbaar.
 • Minder invoerwerk
  Alle nestgebonden gegevens zoals locatie, coördinaten en habitat kunnen worden overgenomen van eerder ingevoerde kaarten, van GPS-bestanden en van Google Earth bestanden. De Digitale Nestkaart kan sommige gegevens ook automatisch invullen, met name de ringgegevens (o.a. ringcentale, ringnummers, ringdatum).
 • Invoer per bezoek
  In plaats van het invoeren per nestkaart kunnen de bezoekgegevens ook per bezoek worden ingevoerd. Als de veldgegevens per bezoek i.pv. per nest worden genoteerd kan deze optie het invoeren veel versnellen.
 • Hogere kwaliteit van de gegevens
  In het programma zitten meer ingebouwde controles (o.a. op onmogelijke en onwaarschijnlijke gegevens).
 • Geen dubbel ingevoerde gegevens meer
  Het zelf samenvatten van gegevens om die op te slaan in een eigen bestand is niet meer nodig. In het programma zitten ruime exportmogelijkheden van zowel basisdata, helpbestanden als analysedata.
 • Google Earth kaart
  Het is mogelijk om van je nestkaarten een bestand te maken die te openen is in Google Earth.
 • Uitgebreide zoekmogelijkheden
  Er zijn meerdere zoekmogelijkheden ingebouwd om nestkaarten terug te zoeken (o.a. op locatie, ringnummers, kleurringcodes en informatie in opmerkingen).
 • Plannen van veldbezoeken
  Er is een bezoekenplanner waarmee op basis van ingevoerde bezoeken kan worden bepaald welke nesten op uitkomen staan of ringbare jongen bevatten. Er kan ook een tabel worden gemaakt met een overzicht van alle actieve nesten met daarin de gegevens van het laatste bezoek.
 • Gedetailleerder gegevens analyseren
  De analyse mogelijkheden in de Digitale Nestkaart bevatten meer mogelijkheden dan de online beschikbare analyses.
 • Bestanden koppelen
  Er kunnen foto's en andere bestanden worden gekoppeld aan nestkaarten.

 

Voordelen voor ringers

 • Koppeling tussen nestkaart en ringgegevens
  Door het invoeren van ringnummers in de Digitale Nestkaart is bekend welke vogels in welk nest zijn geringd. Hierdoor wordt het mogelijk om basisgegevens en analyseresultaten uit de Digitale Nestkaart te combineren met ringterugmeldingen. Hierdoor worden de analysemogelijkheden verder uitgebreid.
 • Ringgegevens bij nestgegevens
  De ringgegevens staan overzichtelijk bij de overige informatie die bij het nest is verzameld.
 • Familierelaties opslaan
  Het is in GRIEL onmogelijk om informatie op te slaan over relaties tussen ouders, ouders en hun jongen en tussen jongen onderling. Dit kan wel met de Digitale Nestkaart.
 • Familierelaties exporteren als GEDCOM bestand
  Dit bestandsformaat wordt ondersteund door alle genealogie programma's. Met dit soort programma's kunnen familierelaties inzichtelijk worden gemaakt, onder andere in familiestambomen.
 • Controle op biometrie fouten
  Er zitten meerdere controles in de Digitale Nestkaart die helpen voorkomen dat er fouten zitten in de ingevoerde biometrie.
 • Berekenen legbegin uit biometrie
  In de Digitale Nestkaart kan de leeftijd van nestjongen worden berekend, onder andere uit de biometrie. Er wordt gewerkt aan een lijst met groeicurves om dit voor een groeiend aantal soorten te kunnen doen.
 • Bepalen van leeftijd jongen van nestjongen
  In GRIEL is het mogelijk om de leeftijd van nestjongen in te voeren. Om dit te berekenen gebruiken ringers vaak de vleugellengte. De formules waarmee dit gebeurt worden af en toe verbeterd. Bovendien zijn er ook andere methoden voor het bepalen van de leeftijd (of legbegin). Indien de leeftijd niet in GRIEL wordt ingevoerd als hard gegeven, maar in plaats daarvan de basisgegevens worden ingevoerd in de Digitale Nestkaart, dan hoeven de berekeningen niet met de hand te worden uitgevoerd en kunnen ze indien nodig worden herberekend.
 • Het aantal jongen van adulte vogels wordt opgeslagen
  In GRIEL kan informatie over het aantal jongen in een gezin alleen worden opgeslagen bij nestjongen. Omdat familierelaties daarbij niet worden geregistreerd, is het niet mogelijk om de hoeveelheid nageslacht van volwassen individuen te bepalen. Informatie over mislukte broedsels van individuen kunnen in GRIEL helemaal niet worden opgeslagen.
 • De poot waaraan de vogel is geringd kan worden opgeslagen
  Ringers ringen vaak bewust vogels om de linker- of de rechterpoot. In GRIEL kan deze informatie niet worden opgeslagen.
 • Minder invoerwerk
  Ringgegevens invoeren in de Digitale Nestkaart leveren meerdere belangrijke voordelen op ten opzichte van GRIEL. De ringgegevens moeten echter ook worden ingevoerd in GRIEL. Om dubbel invoerwerk te voorkomen is het mogelijk om in de Digitale Nestkaart ingevoerde ringgegevens te exporteren als bestand dat eenvoudig in GRIEL kan worden ingelezen.
 • Uitgebreide zoekmogelijkheden
  Er zijn meerdere zoekmogelijkheden ingebouwd om nestkaarten terug te zoeken (o.a. op locatie, ringnummers, kleurringcodes en informatie in opmerkingen) en om tijdens het invoeren eerder ingevoerde vogels op te zoeken die in de buurt zijn geringd.
 • Speciale analyses ringgegevens
  Er zijn een aantal analyses gericht op het analyseren van ringgegevens. De conditie van nestjongen kan worden bepaald. Het is mogelijk om het aantal grootgebrachte jongen per geringde vogel per jaar te bepalen. Het jaar dat een individu voor het eerst is gaan broeden en het aantal jaren dat hij/zij heeft gebroed kan worden opgezocht. Per jaar kunnen paarbanden worden weergegeven.
 • Registratie van dode geringde jongen, ook als ze niet gevonden zijn
  Terugmeldingen van geringde vogels zeggen iets over de overlevingskans. Van niet-gemelde vogels weet je niet of ze levend of dood zijn. Bij berekeningen worden ze ook als zodanig behandeld. Het kan gebeuren dat je weet dat alle jongen dood zijn zonder dat je ze (allemaal) hebt teruggevonden. Dit soort informatie kan niet in GRIEL worden opgeslagen. De betreffende dode vogels worden behandeld alsof het onzeker is of ze nog leven. Dit kan gevolgen hebben voor het berekende overlevingspercentage.

 

Voordelen van online beschikbare gegevens
(alle ingevoerde gegevens komen in onze online database)

 • Eerder op papier ingestuurde nestkaarten kunnen worden bekeken
  Alle nestkaarten staan online. Na inloggen kunnen alle eigen nestkaarten worden bekeken en geanalyseeerd.
 • De gegevens kunnen worden gedeeld met anderen
  Het is mogelijk om rechten te verlenen aan andere waarnemers om jouw kaarten te bekijken en te analyseren.
 • Landelijke werkgroepen hebben toegang tot de gegevens
  Diverse landelijke werkgroepen hebben direct beschikking over de nestkaarten. Zij kunnen kaarten bekijken, analyses uitvoeren en de gegevens gebruiken voor coördinatiedoeleinden.
 • Grotere steekproeven
  Door meerdere kleinere datasets samen te brengen ontstaat een grote database waarmee meer mogelijk is.
 • De gegevens worden door ons opgeslagen in backups
  De gegevens raken dus niet verloren bij een computer crash.
 • De gegevens zijn vastgelegd voor het nageslacht
  Als je stopt met je onderzoek blijven de gegevens beschikbaar om analyses mee te doen.