Vogelaars in de Biesbosch. Foto: Ronald van Jeveren/NVD

Vogelwerkgroep Biesbosch opgericht

De Biesbosch is één van de belangrijkste vogelgebieden van ons land. Tienduizenden vogels benutten het gebied om er te rusten, te eten of te broeden.

Omdat de Biesbosch op het grondgebied van twee provincies ligt en binnen of nabij 10 verschillende gemeenten, werden tellingen tot nu toe door veel verschillende clubjes of individuele vogelaars gedaan. Teneinde de vogeltellingen beter georganiseerd te kunnen uitvoeren was er al lang een sterke behoefte aan een vogelwerkgroep die de gehele Biesbosch tot zijn werkterrein kan rekenen.

Om dit te kunnen realiseren werd door een aantal vogelaars en vertegenwoordigers van Staatsbosbeheer, Sovon Vogelonderzoek Nederland en de Stichting Natuur- en Vogelwacht besloten de Vogelwerkgroep Biesbosch op te richten, die onder de vleugels en als onderdeel van de Stichting Natuur- en Vogelwacht zal gaan opereren. Naast vogeltellingen, gaat de Vogelwerkgroep Biesbosch ook vogelcursussen en beschermingsactiviteiten e.d. organiseren. De vogelwerkgroep wordt hiertoe gefaciliteerd door Staatsbosbeheer en de Stichting Natuur- en Vogelwacht en hopelijk ook door Nationaal Park De Biesbosch, Rijkswaterstaat en Domeinen, de andere beheerders in het gebied. Met de laatste drie organisaties moet nog overleg plaatsvinden.

Op 26 oktober a.s. vindt de eerste bijeenkomst van de nieuwe werkgroep plaats in Hoeve Jong Dordrecht, het onderkomen van de Stichting Natuur- en Vogelwacht in Polder De Biesbosch/De Elzen aan de Noorderelsweg 2A te Dordrecht.
De avond, die als kennismakingsbijeenkomst bedoeld is, begint om 19.00 uur.
Iedereen die nieuwsgierig is naar de nieuwe werkgroep, of er deel van wil gaan uitmaken, is van harte welkom.

Bekijk het persbericht