Habitatgebruik Scholeksters op Ameland en Schiermonnikoog

Vogeltrek bij het Klokhuis

Op dinsdag 23 oktober, om 18:25 op Nederland 3, zal de aflevering va het jeugdprogramma Klokhuis gaan over vogeltrek. Ook het UvA Birdtracking System, UvA-BiTS, zal hierin aanbod komen.


Onderzoeker/gebruiker Raymond Klaassen van de werkgroep Grauwe Kiekendief zal het woord voeren.

Het zenderonderzoek aan Scholeksters waar Sovon mee bezig is, maakt gebruik van dit UvA Birdtracking System.

Naar http://www.uva-bits.nl of het Scholeksteronderzoek