Vogels over Grenzen | De atlas in een internationaal perspectief

Ruud Foppen (Sovon)

De Nederlandse atlas draagt bij aan het verspreidingsbeeld van de nieuwe Europese broedvogelatlas (EBBA2) die waarschijnlijk in 2020 verschijnt.

Het is daarnaast natuurlijk uitermate boeiend om te kijken hoe de verspreiding hier zich verhoudt tot de rest van Europa, te beginnen met de ons omringende landen. We nemen een sneak preview van de verspreiding van een aantal soorten op Europese schaal. Niet alleen kijken we daarbij naar de aan/afwezigheid op de gebruikelijke schaal voor Europese verspreiding (50x50 km), maar naar ook meer gedetailleerde verspreidingsbeelden.

Er worden voorbeelden getoond van verspreidingspatronen binnen West-Europa waarbij de verschillen of juist overeenkomsten tussen landen en regio’s voer zullen zijn voor allerlei hypotheses over de oorzaken daarvan. In de nabije toekomst zullen we ongetwijfeld allerlei analyses voorbij zien komen die gebruik maken van deze fantastische dataset om ons zo meer zicht te bieden op de belangrijke factoren die de verspreiding sturen.