Vogels op vliegvelden van de Luchtmacht

Karen Krijgsveld | gedragsbioloog Luchtmacht

Om botsingen met vogels te voorkomen, worden de vliegvelden van de Koninklijke Luchtmacht al 25 jaar verschraald.

Doordat de velden zo steeds voedselarmer worden, zijn ze een minder aantrekkelijk foerageergebied voor grote soorten zoals ganzen, meeuwen en reigers – soorten waar je met een straaljager liever niet tegenaan vliegt. Door de verschraling is tegelijkertijd de biodiversiteit enorm toegenomen. Daardoor doen veel kleinere en vaak zeldzame soorten zoals Veldleeuweriken en Graspiepers het er juist heel goed.

In dit verhaal gaat Karen in op de veranderingen in de vogelpopulatie op de vliegvelden over de afgelopen 25 jaar. Welke soorten zijn toegenomen en welke zijn afgenomen? Hoe gaat de Luchtmacht daarmee om? En voor welke vraagstukken ziet de Luchtmacht zich momenteel gesteld ten aanzien van vogels en vogelaanvaringspreventie?