Vogels in Nederland 1900-1995

Meer informatie over de beschikbaarheid van deze publicatie via Jeroen van Zuylen

Rapportnummer: 

Rapportversie PGO-jaarboek bijdrage; SOVON-onderzoeksrapport 1997/05

Auteurs: 

Sierdsema H. , van Roomen M. , Vogel R. , & Verstrael T.

Jaar van uitgave: 

1997

Uitgever: 

SOVON Vogelonderzoek Nederland, Beek-Ubbergen

Publicatiemedium: 

Rapport Sovon

Publicatietaal: 

Nederlands