Tapuit (Menno Hornman)

Vogels en terreinbeheer: Van waarneming tot beheer

Onder die titel organiseert Sovon een workshop voor ecologen in het beheer, mensen uit de beheerpraktijk, beheerplanners; professionals dus.

Vogelgegevens en kennis zijn essentieel voor goede resultaten voor vogels in het terreinbeheer. Maar wat heeft u als beheerder nodig? En wat is er eigenlijk beschikbaar? Hoe kunt u dat toepassen? Welke kennis ontbreekt? We nodigen u van harte uit om in vier workshops van gedachten te wisselen over  de knelpunten en vragen op het gebied van vogels en terreinbeheer.

De workshop vindt plaats op woensdag 27 maart van 13.00-17.00 uur in Natuurplaza, Gebouw mercator III,  Toernooiveld 1, 6525 ED Nijmegen.

Aanmelden

U kunt zich tot 20 maart aanmelden; de kosten bedragen €50,-. Bij uw aanmelding  kunt u een vraag, discussiepunt, of stelling meegeven als aanknopingspunt voor de workshops!

Voor het programma en voor uw aanmelding gaat u naar inschrijven in de webshop.