Vogels in Belangrijke Vogelgebieden in 1994-95

Meer informatie over de beschikbaarheid van deze publicatie via Jeroen van Zuylen

Rapportnummer: 

SOVON-onderzoeksrapport 1998/05

Auteurs: 

Voslamber B. , van der Weide M. J. T. & van Winden E. A. J.

Jaar van uitgave: 

1998

Uitgever: 

SOVON Vogelonderzoek Nederland, Beek-Ubbergen

Publicatiemedium: 

Rapport Sovon

Publicatietaal: 

Nederlands