Vogelonderzoek langs de Gestuwde Maas in 1975-1995 - toelichting op de database

Meer informatie over dit rapport is beschikbaar via Jeroen van Zuylen: jeroen.vanzuylen@sovon.nl

Rapportnummer: 

SOVON-Informatierapport 95/03

Auteurs: 

Kwint N. D.

Jaar van uitgave: 

1995

Uitgever: 

SOVON, Beek-Ubbergen

Publicatiemedium: 

Rapport Sovon

Publicatietaal: 

Nederlands