Vogelexoten in Nederland

Het aantal vogelexoten in Nederland is de laatste decennia sterk toegenomen; sinds 2000 zijn er zo’n 250 soorten in het wild vastgesteld. Bij veel soorten blijft het bij een enkele waarneming, maar sommige, zoals de Nijlgans en Halsbandparkiet hebben grote populaties gevormd. In deze lezing staan de populatie-ontwikkelingen van de Nederlandse vogelexoten centraal: een breed scala aan bekende en minder bekende exoten passeert de revue. Hierbij komen ook onderwerpen aan bod als:

  • hoe komen ze in Nederland terecht?
  • wat verklaart hun succes of juist het uitblijven ervan?
  • wat weten we over effecten van vogelexoten?
  • toekomstige ontwikkelingen.

Doel

Delen van kennis over populatie-ontwikkelingen van vogelexoten in Nederland

Doelgroep

Breed, voor iedereen met interesse, vogelwerkgroepen etc.

Omvang

1,5 – 2 uur (aanpassing duur mogelijk in overleg)

Lezinghouder:

André van Kleunen