Vogeleffectenstudie Bakelse Plassen

Meer informatie over de beschikbaarheid van deze publicatie via Jeroen van Zuylen

Rapportnummer: 

SOVON-informatierapport 2007/10

Auteurs: 

Voslamber B. & Janssen, E. W. A.

Jaar van uitgave: 

2007

Uitgever: 

SOVON Vogelonderzoek Nederland, Beek-Ubbergen

Publicatiemedium: 

Rapport Sovon

Publicatietaal: 

Nederlands