Cover Vogelbalans

Vogelbalans 2012 is uit

De Vogelbalans 2012 is uit. Op de Landelijke Dag werd het eerste exemplaar gepresenteerd. Dit jaar gaat de Vogelbalans over vogels van het boerenland. Soorten als de veldleeuwerik, patrijs en zomertortel laten een dramatische afname zien. Ze zijn het slachtoffer van de intensieve landbouw. 

Lees meer over de afname van de boerenlandvogels en download hier de vogelbalans.