Vogelbalans 2011

De Vogelbalans geeft een actuele stand van zaken hoe het met de vogelstand in Nederland is gesteld. Het geeft in een notendop de belangrijke feiten weer: waar doen zichopvallende ontwikkelingen voor, en welke soorten doen het juist goed of slecht? Centaal in deze Vogelbalans staat het thema bos. In Nederland neemt bos, vergeleken met bijvoorbeeld de grote oppervlakte boerenland, een bescheiden plaats in het landschap in. Voor sommige vogelsoorten vormt het bosareaal een zwaartepunt van het voorkomen, denk aan de boomklever en nieuwkomers als de middelste bonte specht. In deze Vogelbalans 2011 besteden we daarom speciaal aandacht aan de ontwikkelingen in bos en bosvogels, naast algemene trends in de andere landschappen die Nederland rijk is. De gepresenteerde gegevens zijn voor een belangrijk deel afkomstig van de telprojecten die Sovon samen met het CBS coördineert in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring. Waar mogelijk worden ook resultaten van speciaal uitgevoerd onderzoek besproken.

Document: 

Vogelbalans_2011.pdf

Auteurs: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland

Jaar van uitgave: 

2011

Publicatiemedium: 

Vogelbalans

Jaargang bron: 

2011

Publicatietaal: 

Nederlands