Vogelbalans 2009

De Vogelbalans geeft een actuele stand van zaken hoe het met de vogelstand in Nederland is gesteld. Het geeft in een notendop de belangrijke feiten weer: waar doen zich opvallende ontwikkelingen voor, en welke soorten doen het juist goed of slecht? Deze Vogelbalans is speciaal gewijd aan trekvogels en flyways. Aan de hand van resultaten van vogeltellingen en recent uitgevoerd onderzoek laten we zien hoe de aantallen bij ons mede worden beïnvloed door veranderingen elders.Tevens willen we demonstreren hoe de wisselwerking tussen de verschillende telprojecten helpt om achtergronden voor aantalsveranderingen te doorgronden.

Document: 

Vogelbalans_2009.pdf

Auteurs: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland

Jaar van uitgave: 

2009

Publicatiemedium: 

Vogelbalans

Jaargang bron: 

2009

Publicatietaal: 

Nederlands