Vogelbalans 2008

De Vogelbalans geeft een actuele stand van zaken hoe het met de vogelstand in Nederland is gesteld. Het geeft in een notendop de belangrijke feiten weer: waar doen zich opvallende ontwikkelingen voor, en welke soorten doen het juist goed of slecht? Het centrale thema in 2008 is beschermde natuurgebieden. Gebieden waar natuur voorrang heeft boven andere belangen zijn van groot belang voor de biodiversiteit. Zeker nu door bijvoorbeeld veranderingen in het klimaat de totstandkoming van een robuust netwerk van natuurgebieden noodzakelijk is om vogelpopulaties de nodige veerkracht te kunnen geven. Van de meest bedreigde soorten op de Rode Lijst is het grootste deel juist afhankelijk van natuurgebieden.

Document: 

Vogelbalans 2008.pdf

Auteurs: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland

Jaar van uitgave: 

2008

Publicatiemedium: 

Vogelbalans

Jaargang bron: 

2008

Publicatietaal: 

Nederlands