Grote Bonte Specht. Foto: Harvey van Diek

Vogelatlas: nieuwe ronde nieuwe kansen

Inmiddels zit het eerste winterseizoen van de Vogelatlas erop en zijn de broedvogeltellingen begonnen. Van 1 april tot en met 15 mei loopt de eerste periode waarin de gestandaardiseerde tellingen in de kilometerhokken van het ' gouden grid'  worden uitgevoerd.

Het is nog fris, maar met een beetje zon erbij en niet te veel wind wel uit te houden. Zo denken ook veel standvogels erover; spechten, mezen, Boomklever en Boomkruiper laten zich soms lekker gaan.

Vroeg arriverende soorten zijn deels volop te vinden (Boomleeuwerik), deels moeten ze nog grotendeels komen (Roodborsttapuit, Tjiftjaf) of vertoeven ze nog in groepen (weidevogels).

De kolonies van Aalscholver, Blauwe Reiger en Roek zijn gemakkelijk te vinden, oude nesten van roofvogels vallen op in het nog kale bos, sommige Grauwe Ganzen zitten op eieren terwijl veel andere nog paarsgewijs in de omgeving van de broedplaats rondscharrelen.

Er valt al voldoende te doen voor de broedvogeltellers!

Kijk op www.vogelatlas.nl voor tips en informatie.