Viseters als verspreiders van zaden, ongewervelden en nutriënten

Casper van Leeuwen (NIOO-KNAW)

Visetende vogels zijn fascinerend an sich, maar ook interessant omdat ze allerlei functies in ecosystemen vervullen. Visetende vogels hebben diverse directe en indirecte gevolgen op andere organismen, bijvoorbeeld door het verspreiden van plantenzaden, ongewervelde dieren, nutriënten en toxische stoffen. Ik zal aan de hand van enkele voorbeelden laten zien hoe visetende vogels belangrijke schakels kunnen vormen tussen gebieden.