Vijf jaar tellen in de tuin: resultaten en bijzondere soorten

Jip Louwe Kooijmans, Vogelbescherming Nederland & Jan Schoppers, Sovon Vogelonderzoek

Nederland telt 5,4 miljoen tuinen. Er zijn veel waarnemingen, maar nauwelijks systematisch verzamelde gegevens van de verschillende diersoorten die in onze tuinen leven. Naast de jaarlijkse eenmalige publiekstellingen, zoals de Nationale Tuinvogeltelling en de Tuinvlindertelling vond in Nederland geen monitoring plaats van het dierenleven in tuinen. Op 21 maart 2015 startten Vogelbescherming Nederland, Sovon, De Vlinderstichting, RAVON, De Zoogdiervereniging, FLORON en EIS Kenniscentrum Insecten daarom een nieuw project: de Jaarrond Tuintelling. Met als doel om gegevens te verzamelen van het dieren en plantenleven in tuinen en antwoord te geven op de volgende vragen: welke soorten leven in tuinen, in welke aantallen door het jaar heen en wat is de trend over meerdere jaren?

Inmiddels zijn we vijf jaar en vele duizenden deelnemers verder. Jip Louwe Kooijmans en Jan Schoppers laten zijn wat het project tot nu toe heeft opgeleverd en geven een doorkijkje naar de toekomst. Uiteraard ontbreken de soms heel bijzondere hoogtepunten niet in deze jubileumlezing!