Verklarend onderzoek

Sovon heeft een brede expertise in huis op het gebied van verklarend veldonderzoek, analyses en statistische toepassingen. We maken gebruik van de nieuwste onderzoekstechnieken. Naast soortspecialisten hebben we veel kennis in huis over het ecosysteem van de Waddenzee, vogels van het agrarisch gebied en het opstellen van populatiemodellen.

Wat kunnen we voor u doen?

Wij kunnen u helpen met het opstellen en uitvoeren van een onderzoeksplan om uw vraag of probleem op te lossen. Veel projecten van Sovon richten zich op evaluaties van beleid en beheer en uitgevoerde maatregelen. Hiertoe behoort ook een modelmatige aanpak om scenario’s door te rekenen en effecten in de toekomst te voorspellen. Een ander zwaartepunt is onderzoek naar het voorkomen van soorten in relatie tot landschapskenmerken.

Opdrachtgevers

Tot de opdrachtgevers behoren onder andere diverse ministeries en provincies, Vogelbescherming Nederland, de Nederlandse Aardolie Maatschappij, NUON en het Faunafonds.

Samenwerking

In diverse projecten werken we samen met andere bureau’s (Alterra, IMARES, Altenburg & Wymenga) of instituten (Radboud Universiteit Nijmegen, Universiteit van Amsterdam, Rijksuniversiteit Groningen).

Uitgelicht

CHIRP: onderzoek naar Scholeksters

De aantallen Scholeksters in Nederland nemen in razendsnel tempo af. Het project CHIRP – een afkorting van Cumulative Human Impact on biRd Populations – heeft als doel om de oorzaken van die afname te achterhalen en maatregelen voor te stellen die het tij kunnen keren. Dat kan alleen door het relatieve belang van alle problemen in kaart te brengen als ook het cumulatieve effect. Meer lezen