Verklarend onderzoek

Sovon heeft een brede expertise in huis op het gebied van verklarend veldonderzoek, analyses en statistische toepassingen. We maken gebruik van de nieuwste onderzoekstechnieken. Naast soortspecialisten hebben we veel kennis in huis over het ecosysteem van de Waddenzee, vogels van het agrarisch gebied en het opstellen van populatiemodellen.

Wat kunnen we voor u doen?
Wij kunnen u helpen met het opstellen en uitvoeren van een onderzoeksplan om uw vraag of probleem op te lossen. Veel projecten van Sovon richten zich op evaluaties van beleid en beheer en uitgevoerde maatregelen. Hiertoe behoort ook een modelmatige aanpak om scenario’s door te rekenen en effecten in de toekomst te voorspellen. Een ander zwaartepunt is onderzoek naar het voorkomen van soorten in relatie tot landschapskenmerken.

Portfolio

Gezenderde meeuwen

Onderzoek met behulp van satellietzenders aan drie modelsoorten Brandgans, Zilvermeeuw en Kleine Mantelmeeuw in het kader van een internationaal onderzoek (FlySafe) naar de mogelijkheden van combinatie van verschillende technieken om de vliegveiligheid te verbeteren. Partners Institut für Vogelforschung (D), Universiteit van Amsterdam en NIOO-KNAW.

Scholeksters en bodemdaling

Effecten bodemdaling gaswinning op draagkracht Waddenzee voor Scholeksters. aan de hand van modelberekeningen met de applicatie WEBTICS in samenwerking met Ecocurves en uitgevoerd in opdracht van de NAM.


 

Opdrachtgevers

Tot de opdrachtgevers behoren onder andere diverse ministeries en provincies, Vogelbescherming Nederland, de Nederlandse Aardolie Maatschappij, NUON en het Faunafonds.

Samenwerking

In diverse projecten werken we samen met andere bureau’s (Alterra, IMARES, Altenburg & Wymenga) of instituten (Radboud Universiteit Nijmegen, Universiteit van Amsterdam, Rijksuniversiteit Groningen).